Để cho sỏi đá ngàn sau dỗi hờn…

Sunset on beach

Chòng chành sóng nước nổi trôi.Bập bềnh bên nớ chềnh chồng bên ni.Hà giang đôi ngã chia ly.Mênh mông sông nước người đi chốn nào. Dặm trường mỏi gối tìm nhau.Chim di thuở ấy trăng sầu đợi ai.Trăng buồn vỡ rụng làm hai.Nửa nằm chết lịm nửa phai úa tàn. Hoa buồn rũ cánh bên đàng.Nằm yên dưới mộ ngập…

Đọc thêm