Điệu vũ cuộc đời

Anh thường rời chung cư ra công viên đi bộ mỗi khi bài tập mấy môn học có vấn đề không tìm ra câu trả lời chính xác hay là khi luận án dòng thơ ngừng lại như thác nước hạn hán trên nguồn cạn khô. Dù anh hiểu đôi khi không gian ồn ào cuộc đời bên ngoài chẳng…

Đọc thêm