Đóa hồng giấy

Đặng Duy Hưng  Chưa bao giờ Hùng vui như tối nay khi nhìn vào gương trong bộ com lê thật gọn đẹp. Với bản tính hiền lành thông minh nhưng chậm chạp, mặt đỏ hay ngượng nghịu trước người khác phái, nên Hùng theo chuyên môn tin học mượn máy tính làm người yêu, người bạn hàng ngày. Vừa qua, do có…

Đọc thêm