Duyên không phận

Đặng Duy Hưng Ngày xưa gặp gỡ nhau chi Trăm năm hỏi có duyên gì hay không?  Năm hết Tết đến đứng sắp hàng chờ cả buổi sáng vẫn trắng tay không có vé máy bay về Đà Nẵng. May có anh Sáu Xích lô chỉ bên hông khách sạn đường Đông Du chiều nào cũng có xe 24 chỗ về…

Đọc thêm

Duyên không phận

Đặng Duy Hưng Ngày xưa gặp gỡ nhau chi Trăm năm hỏi có duyên gì hay không?  Năm hết Tết đến đứng sắp hàng chờ cả buổi sáng vẫn trắng tay không có vé máy bay về Đà Nẵng. May có anh Sáu Xích lô chỉ bên hông khách sạn đường Đông Du chiều nào cũng có xe 24 chỗ về…

Đọc thêm