Duyên phận

Đặng Duy Hưng “Bao nhiêu uyên ương trong cơn yêu đương, đôi chân miên mân hân hoan lang thang giữa phố phường…Thế nhưng tôi vẫn đơn côi vẫn không ai kết duyên đôi…” (Những nụ tình xanh) Ngoài những người thân trong gia đình, Hùng gần gũi với chú bốn Sanh nhất. Chú là dân mũ đỏ giỏi viết văn…

Đọc thêm