Giọt buồn vương đọng thắm chiều loang

Nằng Thủy Tinh Xuân về e ấp giữa nhành lan.Lóng lánh bên hiên giọt nắng vàng.Xác pháo rụng rơi đầy lối nhỏ.Tiếng lòng rạn vỡ ngập hồn hoang.Xa xăm kỷ niệm xô bờ nhớ.Hụt hẫng con tim vỡ mộng tàn.Mây tím lênh loang sầu tiễn biệt.Giọt buồn vương đọng thấm chiều loang. NẮNG THỦY TINH.18.01.2023

Đọc thêm