Gói mây trong áo

Trần Cẩm Em lên đây xin chút mây hồngGói vào trong áo để tặng anhGiữa chốn rừng xanh hoang vắng quáMây lạc về đâu khuất tầm nhìn Thấp thoáng cánh chim bay tìm bạnVọng trên đầu núi vượn nỉ nonTìm đâu giữa Khỉ Ho Cò GáyGiận hờn cũng chẳng nửa vòng ôm Con suối lạnh lùng xuôi dòng chảyGió hú…

Đọc thêm