Hai thế giới một ước mơ

Đặng Duy Hưng I have a dream. I hope will come true that you are here with me and I am here with you… (LAVA song) Hùng vừa cuốn dây câu vừa nhìn con trai đang để hai chân xuống nước đạp lên đạp xuống cho nước bay tung toé. Thằng bé quay qua nhìn cha, nhe hàm răng bị…

Đọc thêm