Hạnh phúc cuối đời

Đặng Duy Hưng Tuổi vị thành niên của nàng là thời kỳ mà đám con trai bu quanh chiều chuộng như nữ hoàng đi trên thảm đỏ. Ai cũng tiên đoán nàng sẽ là người dễ dàng thành công nhất trong trường đời như được ghi lại trong cuốn lưu bút kỷ niệm. Bạn bè thầy cô giáo đã đoán…

Đọc thêm