Hạnh phúc người cha

Hai cha con

Ai ai trong chúng ta lớn lên đều có bạn có bè! Có người nhiều bạn, có kẻ ít. Đại để mà nói thì đủ thứ kiểu bạn, từ bạn hàng xóm, bạn học, bạn quen chỗ làm, bạn xã giao hay bạn từ phía vợ hay bên chồng… Tôi quen Hoàng vì hai đứa cùng học chung vài lớp!…

Đọc thêm