Hạt nắng qua thềm

Thương nắng Huế em về tìm lạiThuở học trò tinh nghịch tuổi cập kêThật hồn nhiên như hạt nắng qua thềmHàng lưu bút một thời bao kỷ niệm Nhớ biết mấy con đường xưa kỷ niệmĐinh Tiên Hoàng thẳng nối nhịp Cầu KhoChiều tung tăng xe đạp buổi tan trườngCửa Thượng Tứ có người thương đón đợi Thương biết mấy…

Đọc thêm