Kỷ nữ với ước vọng lúc lâm chung

Trương Phụng “Tiếng gọi cất lên hình như đã muộn. Nhưng nếu có một linh hồn thì chắc chắn bà ấy sẽ nghe trước khi hồn lìa khỏi xác để bay xa.” “Alô má hả?” “Ừ má đây, cho má hỏi có phải cách đây 3 năm về trước, khi mới chuyển công tác về thành phố, con đã đứng…

Đọc thêm