Lặng thinh… thương

Đồng Ánh Liễu Có một người bước ngang qua đời tôiVà gửi lại những lời thương tha thiếtCùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệtKhiến tim tôi khắc đậm một bóng hình. Chỉ vậy thôi … hai đứa đều lặng thinhRồi chôn chặt nhớ thương vào vô tậnLặng thinh yêu … không có hờn có giậnLặng thinh tình … mà…

Đọc thêm