Mất nhau

Đồng Ánh Liễu Ta im lặng và người cũng im lặngChẳng điều gì để chia sẻ cùng nhauBiết vậy rồi sao lòng vẫn quặn đauThương tha thiết mà âu sầu câm nín Ta là thế chẳng tỏ ra bịn rịnMiệng vẫn cười mà nức nở tâm canMất nhau rồi không nửa tiếng trách thanNghe chua xót – vỡ tan ngàn…

Đọc thêm