Mênh mang

Trần Cẩm Tôi trở về đây với mặt hồThả chìm tận đáy nỗi niềm thơBuông theo gió ngược và mây xámCánh nhạn phương trời tan ước mơ Tôi trở về đây giữa mênh môngGợn sóng lao xao chạm buốt lòngChiều rơi xuống phố ngang tầm mắtHạ trắng đâu rồi chỉ gió đông Tôi chỉ mình thôi với mặt hồNụ cười…

Đọc thêm