Mệnh số phận người

Đặng Duy Hưng Đài Bắc đường xá rộng rãi xe và người đông đúc nhưng ít khi kẹt xe nhờ hệ thống giao thông công cộng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Có điều Google Map chỉ lối đi năm nóng sáu lạnh. Thật là khó khăn cho người viễn xứ không biết tiếng địa phương! May mắn là đang đi…

Đọc thêm