Một lần cơ hội

Đặng Duy Hưng Hai lão giám sát nhà tù tiểu bang lúc nào cũng ngạc nhiên khi thấy bà Sue vào thăm thằng Mike. Thế giới hôm nay đủ chuyện quái lạ không cách nào giải thích được! Có một lần, một trong hai lão tên Paul lên tiếng thắc mắc giọng thành thật: “Bà đúng là có trái tim…

Đọc thêm