Muộn màng

Đồng Ánh Liễu Thì cuối cùng cũng có là gì đâuBởi muộn màng từ ban đầu gặp gỡChỉ trách mình sao lại trao THƯƠNG NHỚĐể nửa đời cứ trăn trở NHỚ THƯƠNG. Thì cuối cùng vẫn chia hai ngả đườngDẫu có lúc tình đắm say nồng ấmDẫu trong tim bóng hình nhau nhiều lắmVẫn ngậm ngùi đi về phía không…

Đọc thêm