Nào ai biết ngày mai?

Đặng Duy Hưng Ngày 9 tháng 9 năm 2000Ngày mai là ngày trọng đại. Một ngày mới với nhiều thứ không đoán được. Có thứ đã chấm dứt, có thứ bắt đầu. Ngày mai nàng không còn độc thân nữa! Nàng thật sự lo lắng xen lẫn một chút lo sợ. Nàng không biết anh ấy đang nghĩ gì? Anh…

Đọc thêm