Ngày ấy ta quen nhau

Đặng Duy Hưng Kỷ niệm là khoảnh khắc buồn vui xảy ra trong quá khứ mà ta luôn ghi nhớ! Dù nơi ta sinh ra sau năm 1975 lắm lầm than phải bỏ lại tất cả lưu lạc xứ người, nhưng quê hương vẫn là mảnh đất ta cất tiếng khóc đầu đời. Những kỷ niệm ngày nào vẫn ghi…

Đọc thêm