Người bạn ma

Chan dung phu nu

Dọn về nhà mới hơn bốn tháng, dần dần Hùng làm quen hết mấy đứa nhỏ cùng lứa trong xóm, rồi chiều chiều cùng nhau ra sân sau khu rừng chưa khai hoang chia hai đội đá banh và làm gôn bằng mấy cục gạch. Đá đến khi mệt nhoài thì tụi tôi chạy ra bờ kênh gần đó nhảy…

Đọc thêm