Người bạn 

Đặng Duy Hưng (Viết tưởng nhớ đến những người bạn học không còn trên cõi đời này nữa.) Ai cũng biết cuộc đời này thật ngắn ngủi! Mới hôm nay còn, ngày mai nghe tin buồn bạn hay người thân đã rời khỏi thế giới này. Tôn giáo nào cũng có điểm từa tựa giống nhau về niềm tin vào Trời…

Đọc thêm