Người ra đi

Lai Ka Thôi em ạ hôm qua không còn nữaBận tâm chi cho ướt mắt, nặng lòngHãy vì mình, vì ngày mai mà sốngEm yêu đời thì đâu sợ ngày đông. Biết lòng buồn không phải cất là xongNhưng đừng sống vì hôm qua nhiều quáThứ em cần là thương mình trước đã Phải thương em hơn tất cả biết không. …

Đọc thêm