Người vợ ma

Đặng Duy Hưng Ít ai hiểu tại sao hơn 20 năm qua làm nghề tài xế xe buýt cho thành phố San Francisco (SF), Hùng không chọn những tuyến đường chạy tốt hơn! Thật tâm mà nói, ở bên Mỹ này cái nghề của anh thường thường chỉ có người thiểu số chiếu cố. Họ chỉ cần kiên nhẫn siêng…

Đọc thêm