Nhớ mẹ ngày Tết

Đặng Duy Hưng Ba mất lúc nàng được sáu tuổi. Nàng nhớ rất rõ hình ảnh ba, người đàn ông mặc quân phục da ngăm đen do dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Mãi mãi nàng không bao giờ hiểu về cuộc chiến anh em tương tàn Nam Bắc. Đọc nhiều sách, tài liệu nhưng nàng chẳng biết thêm…

Đọc thêm