Những cơn mưa cuộc đời

Đặng Duy Hưng  Trời bắt đầu mưa lớn sét đánh chớp lòe phía đông cầu Hawthorne bắt qua sông Williamette.  Tiếng những hạt nước đập mạnh vào hông xe hòa nhạc với cái gạt nước mở hết tốc độ. Bài nhạc không lời trên radio “The Sound of Silence” một thời rung động biết bao trái tim đã ghi đậm vào…

Đọc thêm