Nước mắt người đàn bà

Đặng Duy Hưng Bà Yến thường ngồi bên cửa sổ ngó ra ngoài đường khi nàng đến. Trên bàn ăn trong bếp có cái bánh croissant để bên cạnh ly cà phê sữa dành cho nàng hãy còn nóng. Bà Yến là người rất khác thường như vậy đó! Cứ ngỡ nhiệm vụ của nàng đến nhà lo lắng thuốc…

Đọc thêm