Phải chi ngày ấy ta yêu nhau!

Hùng dựa lưng vào cây thông mắt nhắm đưa hồn mình theo tiếng dương cầm từ căn nhà xuyên qua cửa sổ hoà với gió. Ngày xưa ông nội hình như đôi lần chơi dòng nhạc “Chopin” lệ ra hai má kể cho nó nghe cảnh điêu tàn của kinh thành Huế dịp Tết Mậu thân. Sau này xem “Pianist”…

Đọc thêm