Rải hoa trải lối cung đường

Nắng Thủy Tinh Hoa cau rụng trắng bên thềm.Bàn tay thon thả mượt mềm như tơ.Đôi mi khẽ khép ơ hờ.Trăng soi ngả bóng đôi bờ vai em. Gió mùa loang lạnh trời đêm.Mùi hoa nguyệt quế bên thềm thoảng… bay.Hương thầm ngào ngạt gió lay.Ngàn sao lấp lánh rơi đầy áo em. Men tình anh đắm say mềm.Ngọt ngào…

Đọc thêm