Rồi cũng phải quên thôi!

Đặng Duy Hưng   Rồi mai gặp nhau trên dòng đời vội vãBiết khóc hay cười đây người lạ từng quen. Hùng vừa cố móc cái lưỡi câu ra khỏi miệng con cá mới mắc câu: “Tao không biết hoa hậu Việt Nam mình đẹp đến mức nào, chớ dì út của mày lúc nào cũng “năm bờ one”, người…

Đọc thêm