Tết tình yêu

Đặng Duy Hưng Có lẽ anh cũng như đa số người Việt tỵ nạn đến Mỹ đầu thập niên 80 không mong muốn gì hơn được đi chợ Tết. Đến đây anh không chỉ mong tìm lại hương vị ngày Tết quê hương mà còn hy vọng đâu đó gặp người quen! Chiều hôm đó vừa xong việc về nhà…

Đọc thêm