Thôi đừng…

Đồng Ánh Liễu Thôi người đừng nữa nhớ mongThương chi như mớ bòng bong dỗi đờiNửa nồng nàn … nửa đầy vơiGỡ đi mấy sợi tơ trời đa đoan  Xuân giờ chạm ngõ mênh mangTa giờ cũng gỡ trái ngang duyên mìnhTrải ra hong dưới bình minh Để khô cong những điêu linh tình này  Nhớ thương cho gió cuốn bayĐêm…

Đọc thêm