Tìm bạn bốn phương

Đặng Duy Hưng Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằngCó nàng thiếu nữ đẹp như trăngTóc xanh là bóng dừa hoang dạiÂu yếm nhìn anh không nói năng (Mộng dưới hoa)  Ngày ấy làm quen Thu qua mục thư “Tìm bạn bốn phương” trên đất Mỹ này đúng là thật gian truân. Thư nhờ nhà báo chuyển, ngồi ngóng chờ…

Đọc thêm