Tình bạn

Đặng Duy Hưng Bốn đứa thân nhau từ nhỏ đi học đánh lộn tắm sông biển xóm trên dưới ai cũng biết. Tự cho là tứ quỷ, tứ quái rạch Chôm, đồng vui đồng khổ chia sẻ hoạn nạn. Rồi một đêm tối trời 4 thằng theo ông cả Luân đi vượt biên tới Hương Cảng. Tuy cùng thuyền sống chung…

Đọc thêm

Tình bạn

Thằng kia tên A Mã lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng khuôn mặt trông trẻ hơn. Có lẽ do cuộc sống khó khăn, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng để cân bằng phát triển. Thêm vào đó, hơn một tháng vượt biên lênh đênh trên biển đói khát làm hắn già đi. Đến Cảng thơm Hồng Kông vào buổi…

Đọc thêm