Tình yêu là như thế

Nắng Thủy Tinh Từng hạt nắng mơn man bờ vai nhỏ.Gió thì thầm bày tỏ nỗi niềm vương.Cảm ơn gió thay lời ta muốn ngỏ.Ấp ủ nồng biết mấy những yêu thương . Hàng thùy dương rì rào trên biển vắng.Tiếng lòng ơi, sao nổi sóng dạt dào.Bờ cát trắng ôm tình yêu thầm lặng.Nằm đợi chờ từng bọt sóng…

Đọc thêm

Tình yêu là như thế

Nằng Thủy Tinh Từng hạt nắng mơn man bờ vai nhỏ.Gió thì thầm bày tỏ nỗi niềm vương.Cảm ơn gió thay lời ta muốn ngỏ.Ấp ủ nồng biết mấy những yêu thương. Hàng thùy dương rì rào trên biển vắng.Tiếng lòng ơi, sao nổi sóng dạt dào.Bờ cát trắng ôm tình yêu thầm lặng.Nằm đợi chờ từng bọt sóng lao…

Đọc thêm