Tửu sắc tài khí

Đặng Duy Hưng Trong bốn món Tứ Đổ Tường chỉ cần dính một là không chết cũng bị thương hấp hối!? Thế mà anh dính tới 2, Tài (cờ bạc) và Tửu (rượu chè). Đôi lúc nằm một mình suy tư về cuộc đời trôi nổi thăng trầm hơn 20 năm qua, anh tự hỏi: “75 đất nước về một…

Đọc thêm