Ước hẹn ngày nào

Đặng Duy Hưng Hùng dáng người cao ráo hiền lành thích đọc sách mạo hiểm phiêu lưu. Nhưng không hiểu sao ông Trời lại ban thêm cho Hùng tính sợ bóng tối? Ông mặt trời vừa đi xuống bóng đêm phủ đầy là nỗi sợ lại kéo đến. Tuy nhờ đèn đường đỏ lên nên bớt nỗi sợ hãi một…

Đọc thêm