Về hưu non

Đặng Duy Hưng Thành thật mà nói đa số chúng ta khi bắt đầu bon chen vào cuộc đời đi cày tâm tư đều có chút mơ mộng:  Vườn sau cây trái hồn thơBữa ăn đạm bạc đơn sơ nhẹ nhàng Đâu cần mỹ vị cao sangChén cơm tô cháo chàng nàng bên nhau. Từ ngày con gái lấy chồng xây dựng một…

Đọc thêm