Nếu có kiếp sau

Võ Minh Em lặng thầm đi về phía không anhChiều dần buông mây quyện thành chữ nhớĐâu biết rằng đây lại là  tình lỡChắc tại mình, có duyên mà không nợ… phải không anh? Giọt sương đêm đọng trên lá long lanhChim vẫn hót chuyền cành chào buổi sángChỉ lòng em như khói chiều bảng lãngVì vắng anh,em quên cả…

Đọc thêm