Vòng bánh xe quay tuổi học trò

hoc sinh va hoa phuong

Thuở ấy em như một đóa hoa.Trong trắng ngây thơ tuổi ngọc ngà.Bao nhiêu ong bướm chao bay lượn.Xuống phố theo em dưới nắng tà.. Những cánh thư tình dệt gấm hoa.Nét bút thơ ngây tuổi học tròMang màu sim tím còn loang vết.Trên cánh Phượng hồng nhạt sắc pha. Hạ của hôm nào nay đã xa.Cánh lá me bay…

Đọc thêm