Xuân về nhớ Sài Gòn

Hạnh Nguyên Xuân về tôi lại nhớ SàigònNhớ mãi kỷ niệm thời vàng sonGia đình xum họp ba ngày tếtBên cành mai vàng, nụ xanh non Tôi nhớ ngày xưa còn bé conThích lắc bầu, cua, cá, cọp, tômXem lân, đốt pháo, mừng năm mớiHớn hở cười vui má đỏ hồng Nhớ Sàigòn, hòn ngọc Viễn ĐôngHàng me tươi mát…

Đọc thêm