Trọn gói

CamCam

Ta đã mua trọn gói cuộc đời rồi
Có cay đắng, có ngọt bùi…đủ cả
Có thân thiết, có trở thành xa lạ
Có nặng lòng, có buông bỏ nhẹ tênh

Được tặng thêm một gói nhỏ bình yên
Do bận rộn ta để quên đâu mất
Mãi bôn ba với lo toan tất bật
Thân mệt nhoài, tâm bất ổn sân si

Vé cuộc đời ta mua được chuyến đi
Không có vé để khứ hồi người ạ
Chẳng cho ta được chuyển hoàn đổi trả
Vui – khổ gì cũng nhận hết mà thôi

Sống thế nào…cũng phải sống một đời
Vậy thì hãy cười nhiều hơn… người nhỉ
Chắc không ai nỡ thu thêm lệ phí
Bởi vì ta đã ký kết cả rồi….

Trong gói kia… có khuyến mãi…nụ cười!

CamCam
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts