Xử tham nhũng kiểu này… đến bao giờ?

Trần Thanh Cảnh

3-1-2024

Ảnh chụp màn hình bài báo VietNamNet: “Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Thanh Hóa nộp số tiền 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả”

Quan tham, chẳng may lộ một vụ, bị bắt ra tòa, kết luận điều tra vụ ấy gây thiệt hại cho nhà nước XYZ đồng. Quan bèn nhắn bảo người nhà trích ngân lượng đem nộp đủ vào ngân sách XYZ đồng, gọi là “khắc phục hậu quả”! Đầy đủ!

Tòa khen, có “tinh thần”!

Cụ chủ lò bảo, thế là được, ta chống tham nhũng đặc thù Việt Nam, rất chi là “nhân văn”: Người ta đã hối hận rồi, khóc rồi, xin lỗi rồi, nộp tiền khắc phục hậu quả rồi… cho người ta cái án khoan hồng! Vui sướng gì mà nhốt mãi, hành hạ lâu, vốn dĩ là tình đồng chí cả! Để người ta sớm ra đời làm người tốt, tiêu nốt chỗ tiền cất giấu được từ muôn ngàn vụ “chưa bị lộ”!

Là bởi lấy ví dụ, một tay quan tham từ trong máu, nó leo lên tới chức đầu một tỉnh, phải đã kinh qua toàn ghế béo, ăn bẫm cả: Chủ huyện, giám sở, phó tỉnh… rồi mới đến chủ tỉnh! Từng ấy năm, từng ấy ghế, ký bao nhiêu là công trình dự án, chén đẫy béo mầm. Tham nhũng ngút ngàn không biết bao nhiêu vụ! Nhà to, xe đẹp, tài sản nhiều, con cái du học Âu – Mỹ ráo…

Tiền ấy đâu ra? Nhân dân Việt Nam anh hùng dũng cảm nói rang rang sau lưng với nhau từ lâu: TỪ THAM NHŨNG MÀ RA, VÌ THAM NHŨNG MÀ CÓ! Không có ngoại lệ!

Nên nay quan chẳng may số nhọ, hơi đen quay vào ô “đến lượt”, bị lộ một vụ bay ghế đi tù, đền bù thiệt hại… Thì cũng có bằng cái lông con ngỗng đã chén được từ xưa đâu! Nên vô tư đi, thoải mái đi! Đời còn dài, lai rai trong trại ít hôm như đi ngủ chỗ khác thôi mà! Rồi mai này ta lại vung vinh…

Bởi thế, cứ xử tham nhũng kiểu này thì… tham nhũng vẫn ổn định và phát triển mãi mà thôi!

Các tầng lớp nhân dân anh hùng nên xác định dũng cảm chịu đựng tiếp, nếu có việc đến công quyền, không hiểu vấn đề “đầu tiên” thì vẫn … tiễn luôn cút xéo, khỏi mất thời giờ quan nhớn, còn bận nghĩ mưu bao bịt trước!

PS: Tôi cũng phản đối án tử hình. Nhưng cần thiết phải đặt ra án “chung thân không giảm án”. Và, tất cả quan tham ra tòa đều phải điều tra truy cứu tài sản cá nhân và gia đình. Đưa thêm hình phạt bổ sung “tịch thu toàn bộ gia sản” của cá nhân phạm tội và thân nhân, sung công quỹ nếu không giải trình được, dành cho tội phạm tham nhũng! Chỉ thế may ra mới bớt…

Còn cứ xử kiểu này thì…

Không quan tâm làm gì nữa, thêm bực mình!

Related posts