Cuối tháng Năm

Viễn Trình


Cuối tháng Năm cơn mưa thu xuống thấp
Đủ ướt môi người con gái tuổi mùi
Trên quá khứ có con ma cặm cụi
Hút máu nuôi những kỷ niệm ngậm ngùi

Đầu mùa đông nắng võ vàng hiu hắt
Rễ ưu tư mọc kín cả linh hồn
Có gì đó trong con tim hỗn độn
Lũ vi trùng lợi dụng để hấp hôn

Sáng nay thấy thời gian rất từ tốn
Tuổi ngây thơ khởi động lộng ngôn
Bạn bè nhắn dăm ba lời chúc thọ
Vừa đủ làm tự ái mất trí khôn

Nắng trên tóc và mưa trên má
Em đừng buồn để cỏ mọc thân run
Bấm đốt tay tính ra cũng chưa muộn
Hẹn giữa rừng râu tóc quyện âm dương

Viễn Trình
Melbourne 18.05.2024

Related posts