Bộ Công an VN muốn xây dựng Luật Dữ liệu để thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân

Việc xây dựng Luật Dữ liệu giúp sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu; thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu phi cá nhân. (Ảnh minh họa: VRVIRUS/shutterstock)

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Luật Dữ liệu để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân.

Bộ Công an đưa ra nhiều lý do để muốn xây dựng Luật Dữ liệu như hiện nay nhiều cơ sở dữ liệu được thu thập, lưu trữ trùng lặp, chồng chéo, chưa thống nhất về danh mục dữ liệu dùng chung gây khó khăn khi kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

Các trung tâm dữ liệu đầu tư thiếu đồng bộ, không đồng nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không thường xuyên được kiểm tra, bảo trì, nâng cấp dẫn đến nguy cơ không bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống…

Nhiều hệ thống thông tin còn lỗ hổng bảo mật, không đủ điều kiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Bộ Công an, việc xây dựng dự án Luật Dữ liệu nhằm cung cấp hạ tầng phục vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và tích hợp đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia giúp phát triển Chính phủ số.

Luật cũng giúp cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mở rộng kho dữ liệu tổng hợp, kho dữ liệu mở để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng…
Luật sẽ thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân

Bộ Công an cho biết hiện có 69 luật và hồ sơ đề nghị xây dựng luật có nội dung liên quan đến dữ liệu.

Tuy nhiên, tất cả các luật đều không quy định cụ thể hoặc thống nhất về việc xử lý, quản trị dữ liệu (như việc thu thập, số hóa, bảo đảm chất lượng, lưu trữ dữ liệu…).

Các luật này cũng chưa quy định về nền tảng phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong xử lý dữ liệu, chưa quy định việc tạo lập cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành…

Trong khi đó, việc thiết lập thị trường dữ liệu, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu hiện nay có vai trò rất quan trọng.

“Việc xây dựng Luật Dữ liệu giúp sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu; thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu phi cá nhân”, dự thảo nêu.

Theo dự thảo của Bộ Công an, Luật Dữ liệu được xây dựng gồm 7 chương, quy định về các nội dung như đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc chung, các hành vi bị nghiêm cấm.

Dự thảo Luật còn có xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; quỹ phát triển dữ liệu quốc gia; hợp tác quốc tế về dữ liệu. Các chính sách về cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, trung tâm dữ liệu quốc gia, sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu, quản lý nhà nước về dữ liệu.

Minh Long

Related posts