Xóa nợ mới ủng hộ việc giảm thuế

Chính phủ Liên đảng đã đồng ý với đòi hỏi của Thượng Nghị Sĩ (TNS) Jacqui Lambie, theo đó chính phủ Liên bang phải xóa món nợ $157 triệu cho tiểu bang Tasmania thì bà sẽ ủng hộ đạo luật giảm thuế trị gía $158 tỷ của Liên đảng,

Hạ viện đã thông qua dự luật giảm thuế Hạ viện đã thông qua dự luật giảm thuế vào tối thứ Ba (2.7.2019) và chỉ còn chờ Thượng Viện xem xét.

Lao Động không chống lại mà cho rằng hãy để yên và chờ chính phủ đệ trình lên Thượng Viện thì sẽ mổ xẻ và tu chỉnh. Lao Động ủng hộ hai giai đoạn đầu, bao gồm việc giảm thuế cho người có thu nhập thấp và sau đó là giới trung lưu, tuy nhiên phản đối giai đoạn ba theo đó sẽ cải tổ cấu trúc của chương trình thuế và giảm thuế cho giới thu nhập cao.

Số phận của đạo luật này đang nằm trong tay những TNS độc lập nắm giữ cân bằng quyền lực đang ra giá. Hiện tại Liên đảng chỉ có 35 ghế trong tổng số 76 ghế của Thượng Viện, do đó cần có sự ủng hộ của ít nhất 4 trong 6 TNS độc lập thì mới vượt qua sự chống đối của Lao Động và Đảng Xanh.

Trong suốt tháng qua Liên đảng đã đàm phán và nhận sự đồng ý của ba TNS độc lập, và bà Lambie là người cuối cùng.

Với quyền lực này, bà Lambie đã “bắt giá” cho tiểu bang mình. Theo bà thì mỗi Úc kim làm ra, tiểu bang Tasmania phải trả hết 50 xu cho Liên bang vì khoản tiền vay để xây dựng nhà cho người thu nhập thấp thuê. Bà muốn Liên bang xóa món nợ này và đầu tư nhiều hơn vào nhà ở cho tiểu bang.

Tháng qua, khi nói chuyện tại Tasmania, Phụ tá Tổng trưởng Kinh tế Michael Sukkar đã nhấn mạnh rằng việc xóa nợ cho Tasmania sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy vì các tiểu bang và lãnh thổ khác cũng bắt chước. Nay thì nhượng bộ này sẽ khiến các tiểu bang khác đòi hỏi tương tự.

Related posts