Những nhà ga của quỹ râu xanh

Các vụ tấn công tình dục trên xe lửa đang trên đà gia tăng, trong đó nổi bật nhất là các tuyến xe lửa tại vùng nội độ và tuyến đường miền Tây và Tây Nam Sydney. Theo số liệu của Sở thống kê và nghiên cứu tội phạm NSW (NSW Bureau of Crime Statistics and Research) thì tính từ tháng Ba năm 2016 đến tháng Ba năm 2019, số vụ tấn công đã tăng mỗi năm 8.9%.

Trong số số lượng các vụ tấn công tại vùng nội đô tăng 86%, tại tuyến đường Blacktown tăng 55%, tuyến Canterbury-Bankstown tăng 60% và Penrith tăng 33%.

Bí thư Nghiệp đoàn nhân công ngành xe bus, hỏa xa và xe tram NSW (Rail, Tram and Bus Union NSW), ông Alex Claassens, cho biết ông đã bị sốc với tình trạng này, tuy nhiên ông cho rằng điều này không có gì lạ khi số lượng nhân viên hỏa xa hay cảnh sát ngày càng bị cắt giảm trong khi số lượng hành khách ngày càng đông hơn.

Sau đây là con số các vụ tấn công tình dục trên xe lửa vào năm 2016 và năm 2019:

SYDNEY

2016: 30 vụ

2019: 56 vụ

CANTERBURY BANKSTOWN

2018: 10 vụ

2019: 16 vụ

CUMBERLAND

2016: 10 vụ

2019: 12 vụ

BAYSIDE

2016: 1-4 vụ

2019: 11 vụ

BLACKTOWN

2016: 9 vụ

2019: 14 vụ

PENRITH

2016: 6 vụ

2019: 8 vụ

PARRAMATTA

2016: 9 vụ

2019: 10 vụ

Related posts