Thông tin nhập quốc tịch Úc

Úc thường được xem là một quốc gia may mắn, nơi người dân được hưởng rất nhiều quyền lợi về an sinh xã hội. Tuy nhiên gần đây, chính phủ có những thay đổi về quá trình xét duyệt nhập tịch của các thuờng trú nhân. Điều này đã gây nên một số khó khăn cho những người không có khả năng sử dụng tiếng Anh. Bài viết sẽ tóm tắt những yêu cầu của chính phủ trong việc nhập tịch cho thường trú nhân và các thủ tục người nộp đơn cần biết. 

Điu kin nhp quc tch

Để được chấp nhận đơn nhập tịch, nguời nộp đơn phải:

– Đã là thường trú nhân hoặc công dân New Zealand trong 12 tháng tính tới lúc nộp đơn và duyệt đơn 

– Sinh sống ở Úc trong lúc duyệt đơn và có ý định sống ở Úc hoặc duy trì mối quan hệ với nuớc Úc.

– Phải sống 4 năm ở Úc với tư cách hợp pháp

– Khoảng thời gian ở ngoài nưóc Úc không quá 12 tháng trong 4 năm vừa qua, và không quá 90 ngày trong 12 tháng vừa qua. 

– Thời gian thường trú tính từ ngày tư cách thuờng trú (permanent visa) được cấp nếu ở Úc, hoặc ngày đầu tiên đến Úc với tư cách thường trú.  Thời gian cư trú tính từ ngày đầu tiên đến Úc với một thị thực hợp lệ. 

– Có tư cách pháp lý tốt: bao gồm xem xét các án hình sự, các vụ bạo lực gia đình,  sự liên kết với các tổ chức nguy hiểm…

– Hiểu về nuớc Ùc và con nguời Úc: các cá nhân phải tham dự một cuộc kiểm tra và đậu với số điểm tương ứng 75% trở lên.

– Có trình độ tiếng Anh tối thiểu

Ngoại lệ về yêu cầu cư trú:

– Trẻ em dưới 16 tuổi không cần phải đáp ứng yêu cầu cư trú chung, nhưng vẫn phải là thường trú nhân

– Có cha mẹ là cựu công dân Úc bị mất tư cách công dân trước ngày 4 tháng 4 năm 2002

– Được sanh ra tại Papua trước ngày 16 tháng 9, 1975 và có 1 nguời cha hoặc mẹ là công dân Úc sanh tại Úc. 

– Thành viên của Quốc Phòng Úc (Defence Force)

Kim tra thi quc tch

Kiểm tra thi quốc tịch là một phần của quy trình nhập tịch Úc bao gồm một cuộc phỏng vấn và làm bài kiểm tra. Hầu hết những người nộp đơn xin nhập tịch từ 18 đến 59 tuổi phải tham gia cuộc kiểm tra. Ứng viên từ 17 tuổi trở xuống và những người từ 60 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn không cần phải làm bài kiểm tra.

Tại trung tâm kiểm tra, một nhân viên sẽ:

– Phỏng vấn nguời nộp đơn

– Xác minh danh tính

– Kiểm tra các giấy tờ gốc. Xin lưu ý là các nhân viên sẽ không chấp nhận giấy tờ thị thực

– Chụp ảnh nguời nộp đơn

– Xác nhận cho làm bài kiểm tra

Người nộp đơn sẽ phải sử dụng máy tính để làm bài kiểm tra và kết quả sẽ hiển thị ngay sau khi hoàn tất. Người nộp đơn không được mang bất kỳ tài liệu nào vào địa điểm thi, tất cả các đồ dùng cá nhân phải được đặt dưới bàn trong khi làm bài kiểm tra, tắt điện thoại cá nhân, không được nói chuyện với người khác. Bài kiểm tra phải được hoàn tất trong 45 phút. Nhân viên giám sát có thể giúp về một số kỹ năng máy tính.

Trong các trường hợp không thể đọc tiếng Anh, nguời nộp đơn có thể được nghe câu hỏi, và được chấp nhận thêm giờ thi đến 90 phút nếu bạn ghi rõ trong hồ sơ khi nộp đơn, và đã tham gia khoá học 400 giờ của AMEP và được AMEP chứng nhận là không thể đọc tiếng Anh. 

Nếu đậu kì kiểm tra, đơn sẽ được tiếp tục duyệt, và nếu được chấp thuận thì cá nhân sẽ được yêu cầu tham dự một buổi lễ nhập tịch. Thông thường là thư mời tham dự buổi lễ từ hội đồng địa phương trong vòng 6 tháng. Nếu rớt kì kiểm tra, người nộp đơn có thể chọn thi lại ngay ngày hôm đó, hoặc dời qua một ngày khác để thi lại. Buổi thi lại này sẽ không phải đóng thêm lệ phí. 

Ni dung ca bài thi quc tch

Tài liệu thi quốc tịch được dựa trên những đề tài sau:

Phần 1 Nước Úc và người dân

Phần 2 Niềm tin, quyền và tự do dân chủ của Úc

Phần 3 Chính phủ và luật pháp tại Úc

Phần 4 Nước Úc hiện tại

Phần 5 Câu chuyện nước Úc

Phần 4 & 5  chứa thông tin về lịch sử và văn hóa của Úc, bài thi sẽ không hỏi những thông tin này. Để đậu, người thi cần trả lời đúng 15 trong số 20 câu hỏi. Tài liệu học được phổ biến bằng nhiều thứ tiếng, nhưng bài kiểm tra phải được thực hiện bằng tiếng Anh. Bài thi thử có thể thực hiện online qua https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/test-and-interview/prepare-for-test/practice-test

Lệ phí nộp đơn xin quốc tịch:

– $285 một hồ sơ, trẻ em dưới 16 tuổi có thể kèm theo đơn người trưởng thành. Người có thu nhập thấp có thể xin giảm phí hoặc miễn phí. 

-$180 một hồ sơ cho người trên 60 tuổi, hoặc $20 cho nguời trên 60 tuổi có thu nhập thấp. 

Kate Hoang

Related posts