Hợp đồng ở Úc

Hợp đồng là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên. Hầu hết tất cả mọi người đều đã từng ký một hoặc vài hợp đồng trong cuộc sống hằng ngày, thí dụ như mua trả góp điện thoại di động, làm thành viên của phòng tập thể dục, kết nối địện nước, và các dịch vụ khác. Bất cứ ai trên 18 tuổi cũng có thể ký hợp đồng và trong một số trường hợp, dưới 18 tuổi cũng có thể.

Một khi đã đồng ý, hợp đồng như một lời cam kết, vì vậy tất cả các điều khoản hợp đồng đều phải được thực hiện. Nếu một người muốn rút khỏi hợp đồng trước khi kết thúc, thì họ có thể sẽ phải trả tiền phạt (đôi khi là toàn bộ số tiền trong hợp đồng) hoặc có thể bị đưa ra tòa để bồi thường thiệt hại.

Một số hợp đồng có thể ghi nhận việc cho phép các bên rút khỏi hoặc chấm dứt hợp đồng sớm mà không có hình phạt. Tuy nhiên các bên nên có sự tư vấn pháp lý trước khi muốn có một điều khoản cho phép rút lui trong hợp đồng để chắc chắn rằng quyền lợi đôi bên được bảo vệ đúng cách.

Cách thức ghi nhận một hợp đồng

Hợp đồng có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Tuy nhiên, một hợp đồng nên được ghi lại trên giấy vì việc ký kết trên văn bản có thể giảm thiểu những hiểu lầm và do đó sẽ giảm khả năng tranh chấp sau này. Với một hợp đồng bằng lời nói thì có thể khó chứng minh chính xác những gì đã đồng ý, và gây khó khăn trong việc chứng minh sự tồn tại của hợp đồng. Tuy nhiên một số loại hợp đồng cần phải được lập thành văn bản theo quy định của luật pháp.

Để chứng minh sự tồn tại của một hợp đồng cần có ba yếu tố:

a) Lời mời gọi: điều này được chứng minh khi bạn quyết định mua một cái gì đó và đề nghị một giá mua. Giá trị trao đổi có thể là miễn phí hoặc là một hành động đáp lại. Bắt buộc phải là một lời đề nghị rõ ràng từ một bên (người chào hàng)

b) Chấp nhận: điều này được chứng minh khi bên kia chấp nhận lời đề nghị, thí dụ như đồng ý cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Sự chấp nhận có thể bằng lời nói hoặc một hành động.

c) Giá trị: giá trị (thường là tiền) được đưa ra để đổi lại hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được cung cấp. Đó cũng có thể là một thỏa thuận để trả tiền vào một ngày trong tương lai sau khi một số sự kiện nhất định đã xảy ra hoặc đã được thực hiện.

Tuy nhiên, để một hợp đồng có thể được ghi nhận trên pháp lý, cần có thêm một số yếu tố:

d) Các bên có ý định chấp nhận hợp đồng mang tính ràng buộc trên pháp lý,

e) Thỏa thuận có thể được thi hành một cách hợp pháp,

f) Các điều khoản trong thỏa thuận phải rõ ràng.

Mỗi bên phải có đủ năng lực để tham gia thỏa thuận hợp đồng. (Những người thiếu khả năng trí tuệ hoặc trẻ nhỏ có thể bị xem là không có năng lực để tham gia một hợp đồng)

Những điều cần biết về hợp đồng

Một số các điều khoản được bảo vệ bời luật pháp bất kể đã được ghi nhận hoặc đồng ý bởi các bên hay không. Ví dụ, trong hợp đồng có thể bao gồm một điều khoản ‘không hoàn lại tiền’, nhưng luật pháp quy định bắt buộc người tiêu dùng phải có quyền được hoàn trả trong những trường hợp nhất định.

Hoặc khi bên bán thông qua các hành vi hoặc lời nói tạo ra một một ấn tượng gây hiểu lầm về giá cả, giá trị hoặc chất lượng của hàng hóa. Điều này bất kể ý định thật của nguời bán là muốn lừa dối hay không điều quan trọng là cách nói và hành động của họ có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và niềm tin của người tiêu dùng là đủ để cáo buộc.

Luật Người tiêu dùng Úc bảo vệ người tiêu dùng trước các điều khoản không công bằng. Luật áp dụng cho các hợp đồng mới được ký kết vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2010. Do đó hợp đồng không được có các điều khoản không công bằng (vì đây lả nghĩa vụ pháp lý). Thông thuờng một hợp đồng là “không công bằng” nếu ba điều này được chứng minh:

  • Hợp đồng là bênh vực một chiều và thiên vị doanh nghiệp hơn người tiêu dùng.
  • Không có lý do thương mại thỏa đáng khi ghi nhận các điều khoảng không công bằng này.
  • Người tiêu dùng sẽ chịu tổn thất tài chính, bất tiện hoặc bất lợi khác nếu được thi hành.

Kết thúc hợp đồng

Một khi hợp đồng đã được ký kết, không bên nào có thể thay đổi ý định. Các bên liên quan đều bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đó. Nếu một trong hai bên muốn rút khỏi hợp đồng trước thời hạn thì họ có thể sẽ phải trả tiền phạt (đôi khi là toàn bộ số tiền trong hợp đồng) hoặc bên kia có thể đưa họ ra tòa để lấy lại các tổn thất của họ. Quyền chấm dứt hợp đồng sẽ phát sinh khi các trường hợp quy định trong hợp đồng xảy ra và trao quyền cho một bên kết thúc hoặc có các vi phạm hoặc thoái thác làm phát sinh quyền kết thúc hợp đồng theo luật chung (common law).

Theo luật chung việc chấm dứt hợp đồng sớm sẽ phát sinh trong ba trường hợp:

  • Vi phạm một điều khoản thiết yếu;
  • Vi phạm nghiêm trọng về một điều khoản không thiết yếu; hoặc là
  • Sự từ chối hoặc từ bỏ hợp đồng của bên còn lại.
    .

Kate Hoang

Related posts