BẢN TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC TẠI NSW

 Vào lúc 10.30 sáng, Thứ Bảy ngày 15.02.2020 tại Trung Tâm VH và SH Cộng Đồng NVTD/NSW (số: 6 – 8 Bibbys Place, Bonnyrigg  NSW 2177), một Đại Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức tại NSW được triệu tập với mục đích tìm phương cách khả thi để kết hợp Thủ Đức thành một Hội duy nhất.

 Hiện diện: 72 Cựu SVSQ/TBTĐ  (bao gồm các thành viên của các bên và một số Cựu SVSQ Thủ Đức không sinh họat ở bên nào nhưng vì danh dự và uy tín của trường mẹ Thủ Đức cũng đến tham dự).Ngoài ra có 3 vị khách mời đặc biệt. Đó là Ông Paul Huy Nguyễn-Chủ tịch BCH Cộng Đồng NVTD/NSW, Chiến hữu Huỳnh Văn Xem Chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát CĐ/NVTD/NSW và Chiến hữu Võ Minh Cương – Chủ tịch Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu kiêm NSW. Ba vị khách này được Ban Tổ Chức (BTC) mời tham dự với tính cách là quan sát và chứng kiến, để có một nhận định khách quan và trung thực về những quyết định của Đại Hội.

 Sau nghi lễ chào Quốc kỳ và mặc niệm là phần giới thiệu 3 vị quan khách. Tiếp theo, Trưởng Ban Tổ Chức là Huynh trưởng Phạm Văn Thông (Khóa 10) phát biểu chào mừng các niên huynh trưởng và các chiến hữu đồng môn đã đến tham dự đông đảo trong Đại Hội ngày hôm nay.

 Sau phần chúc Tết, chiến hữu Thông trình bày những diễn tiến và thỏa thuận chung dẫn đến việc tổ chức Đại Hội. Giai đọan đầu là những cuộc gặp gỡ riêng rẽ của ch/h Phạm Văn Thông (khóa 10) với ch/h Trần Văn Chinh (khóa 11) và ch/h Trần Đức Nhuận (khóa 24) để cùng chia xẻ mối quan tâm chung là kết hợp 3 bên lại thành một Hội duy nhất. Giai đoạn thứ hai là cuộc gặp gỡ chung của 3 bên vào chiều ngày 26/1/2020 (tức mùng 2 tết Canh Tý) tại nhà ch/h Thông. Mục đích là họp mặt đầu năm và mạn đàm về việc tổ chức Đại Hội.

  Trong buổi này Mùng 2 Tết, bên anh Chinh có 6 người tham dự gồm: anh Chinh, anh Phúc, anh Tâm, anh Thịnh, anh Phước và anh Trịnh. Bên anh Nhuận có 3 người gồm: anh Nhuận, anh ĐH Xuân và anh Tân. Bên anh Thông có 4 người gồm: anh Thông, anh Chu, anh Lâm Xuân và anh Triền. Thoạt đầu có vài sự bất đồng nhưng đã được dàn xếp ổn thỏa. Anh Thông trình bày về việc tổ chức Đại Hội để tìm phương cách kết họp 3 bên. Tất cả đều đồng thuận và đề cử anh Thông làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội. Để có sự hài hòa trong Ban Tổ Chức, anh Thông đã mời anh Nhuận và anh Chinh làm phụ tá. Cả hai anh này đều vui vẽ nhận lời. Sau hơn 2 giờ mạn đàm thân mật, anh Chinh, anh Tâm và anh Phước về trước. Còn lại 10 người ngồi lại bàn thêm chi tiết Đại Hội. Tất cả chi tiết trong “Thông Báo Thay Thư mời”  tham dự Đại Hội đều đã được bàn thảo và thông qua.

Đại Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức tại NSW ngày 15/2/2020 là giai đoạn thứ ba. Mục đích của Đại Hội là anh em cùng ngồi lại tìm phương cách khả thi để chỉ có một Hội Thủ Đức duy nhất, tổ chức một Ngày Truyền Thống duy nhất. Sau cùng anh Thông thay mặt cho BTC đề nghị khi phát biểu anh em nên hòa nhã, thể hiện tinh thần Huynh Đệ Đồng Môn.

 Tiếp theo là phần phát biểu của Huynh trưởng Trần Văn Chinh. Anh Chinh cho biết Hội Thủ Đức do anh làm Hội trưởng, tất cả anh em đều quan tâm và mong muốn có một Hội Thủ Đức duy nhất để yểm trợ mạnh mẽ cho thế hệ trẻ trong Cộng Đồng nhất là lãnh vực văn hóa, giáo dục và tiếng Việt. Anh Chinh tuyên bố kể từ hôm nay, Hội Thủ Đức do anh làm Hội trưởng tình nguyện sát nhập vào Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Tiểu Bang NSW và là Hội viên do Huynh trưởng Phạm Văn Thông làm Hội trưởng.

Mọi người trong Hội trường đã vỗ tay hoan hô quyết định đầy thiện chí này.

Ban Điều Hợp Đại Hội gồm: Ch/h Nguyễn Trí Hòa (khóa 11), Ch/h Phạm Quang Ngọc (khóa11) và Ch/h Nguyễn Minh Triền (khóa 1/70). Đây là những vị Cựu Hội trưởng từ năm 2009 trở về trước, tức là khoảng thời gian Hội Thủ Đức chưa bị phân hóa. Ch/h Hòa được đề cử làm Trưởng Ban Điều Hợp và Ch/h Triền làm MC điều hợp Đại Hội.

Ban Thư Ký gồm: Ch/h Lư Phước Lành (khóa 3/73), Ch/h Lâm Xuân (khóa 8/72) và Ch/h Trần Đắc Khoa (khóa 3/73).

Ch/h Nguyễn Trí Hòa đọc những điều lệ phát biểu hay đóng góp ý kiến trong Đại Hội. Đó là: Phát biểu theo thứ tự đưa tay, không quá 2 phút và đi vào trọng tâm mục đích của Đại Hội. Không được đề cập đến những bất đồng trong quá khứ. Không chỉ trích cá nhân hay bất cứ một tổ chức nào. Nếu không tôn trọng những điều lệ này sẽ bị cắt ngang phần phát biểu, và nếu vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị mời ra khỏi phòng họp.

Phần biểu quyết: Tất cả đưa tay đồng thuận về những điều lệ nêu trên.

Ch/h Triền mời anh em phát biểu ý kiến.

Ông Paul Huy Nguyễn phát biểu rằng khi nói đến Thủ Đức là nói đến QLVNCH. Ông rất vui mừng khi nhìn thấy các bậc trưởng thượng, các bậc đàn anh đã ngồi lại với nhau cùng lo cho Cộng Đồng, cho đất nước. Sau 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta có quyền nói với Đồng hương là trong Công Đồng tại NSW nay chỉ có một Hội Thủ Đức duy nhất mà thôi, để cùng chung lo với Cộng Đồng trong các lãnh vực chính trị, văn hóa giáo dục và xã hội.

Ông Võ Minh Cương trình bày rằng khi ông đi tham dự Đại Hội CQN tại các Tiểu bang, ông và mọi người đều quan tâm tình hình Hội Thủ Đức tại NSW. Cá nhân ông cũng là một Cựu SVSQ Thủ Đức khóa 4/68, khi gặp Ch/h Triền tại Nam Úc, ông đã chuyển lởi đề nghị đến các Cựu SVSQ /TB Thủ Đức tại NSW nên cùng nhau theo dỏi, hàn gắn và tổ chức một Đại Hội hợp nhất.

Ông hoàn toàn đồng thuận về kết quả chung cuộc của Đại Hôi ngày hôm nay.

Rất nhiều ý kiến được đưa ra từ các Cựu SVSQ Thủ Đức như các anh: Nguyễn Bá Triệu, Nguyễn Bằng Dương, Nguyễn Liên, Phạm Quang Ngọc (khoá 2/68), Đinh Dũng Việt, Lý Mai Bích .v.v… Tất cả đều vui mừng khi tham dự Đại Hội ngày hôm nay và mong muốn có được một Hội Thủ Đức duy nhất tại NSW.

Ch/h Triền xác định Đại Hội này hoàn toàn không có tính cách áp đặt. Mọi quyết định là kết quả biểu quyết của đa số Cựu SVSQ/TB Thủ Đức hiên diện, dựa theo nguyên tắc dân chủ, công bằng và minh bạch.

Có 2 đề nghị rất quan trọng được đưa ra biểu quyết:

  1. Kể từ nay tại NSW chỉ có một Hội Thủ Đức duy nhất mang tên “Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Tiểu Bang NSW
  2. Biểu quyết: Toàn thể (100%) đưa tay đồng thuận.
  3. Tín nhiệm BCH của Huynh trưởng Phạm Văn Thông điều hành Hội Thủ Đức duy nhất này cho đến hết nhiệm kỳ. Sau đó sẽ tổ chức một cuộc bầu cử BCH mới.

-Biểu quyết: Toàn thể (100%) đưa tay tín nhiệm.

Ch/h Triền cho biết các Hội Thủ Đức tại các Tiểu Bang rất mong muốn có một Hội Thủ Đức duy nhất tại NSW và đây là cơ hội tái tạo dựng Liên Hội Thủ Đức Úc Châu.

Ông Paul Huy Nguyễn thay mặt CĐ/NVTD/NSW chính thức tuyên bố: “Tôi rất vui mừng là quý vị đã hợp nhất, tiến đến một sự đoàn kết. Kể từ nay CĐ/NVTD/NSW chính thức công nhận một Hội Thủ Đức duy nhất trong sinh hoạt Cộng Đồng do ông Phạm Văn Thông làm Hội trưởng. Hôm nay là ngày lịch sử của Thủ Đức tại NSW, chúng tôi không muốn nghe những tiếng dèm pha nào về Thủ Đức. Ngày Truyền Thống Thủ Đức năm 2020 sẽ là Ngày Truyền Thống lớn nhất từ trước tới nay”.

Sau cùng, Huynh trưởng Phạm Văn Thông cám ơn mọi người đã đến tham dự Đại Hội và cũng đã tín nhiệm ông. Ông mời mọi người chụp hình lưu niệm và dự tiệc Tân Niên Canh Tý 2020 do Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Tiểu bang NSW khoản đãi.

Đại Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức – NSW chấm dứt vào lúc 11.46 phút cùng ngày trong bầu không khí hân hoan, ấm cúng, thân mật tràn đầy tình đoàn kết Huynh đệ Đồng môn.

Alfa Lâm Xuân tường thuật

Related posts